Okul Öncesi Eğitimde “Reggio Emilia” Yöntemi

Reggio Emilia yönetimi, İtalyan Loris Malaguzzi tarafından bulunan bir okul öncesi eğitim programıdır. Bu programda çocukta doğuştan var olan beceriler ve yetenekler tanımlanarak bunların geliştirilmesi hedeflenir.

Doğuştan var olan özellikler arasında yetenek, yönlendirebilme, dinlenme, üretme, güç ve değerli olma vardır. Çocuklarda var olan tüm bu özellikler çocuğun bir kişilik olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Reggio Emilia yöntemi, çocukların öğrenmesinin önünde engeller olduğunu tanımlar. Engeller geleneksel ve standart eğitim modellerinden kaynaklanmaktadır. Çocuğun öğrenme becerilerinin arttırılması için bu engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu noktada çocuklar iş birlikçi olarak algılanırlar. Farklı rol ve kültürlerin desteklenmesi, bu yöntemin en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.

Kavramsallaştırma yapılarak çocukların geleneksel engellerle başa çıkması amaçlanır. Aynı zamanda çocukların kendilerini rahat bir şekilde ifade etmeleri de teşvik edilir. Bu noktada farklı rol ve kültürlerin benimsenmesi de devreye girer.

Öğretmenler kreş ortamında bir rehber olarak algılanır. Bu yöntemde, sınıf ortamı da öğretmen görevine sahiptir. Bu nedenle kreş ortamı, çocukların öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. Sınıf ortamının öğretmen görevi üstlenmesinden dolayı, bu ortamın tasarımı çocuklara ilham vermelidir. Estetik görüntü ve sadelik de sınıf ortamında uygulanarak çocukların algısı geliştirilmelidir. Çevrenin yani sınıf ortamının önemli bir unsur olduğu bu eğitim modelinde, yorum yapma ve düşünme becerileri de sınıf ortamının sunduklarına göre şekillenmektedir.

Bu yöntemde öğrenme ortamı önemli olduğu için sınıf içi ve kreş ortamının buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. İtalyan sisteminde yer alan geniş avlu sistemi ve yaratıcılığı destekleyen farklı şekillerdeki ayna yapıları oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Ailelerin sürece dahil edilmesi için öğretmenler çocukların gelişimini belgelemelidir. Belgeler çocuğun ilerleme süreçlerinin kolaylıkla takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda öğrenme sürecinde karşılaşılan problemler de tespit edilerek çocuğun kişiliğine uygun önlemlerin alınması kolaylaşabilir.

Bilgi edinme süreci gözleme ve oyuna dayalıdır. Bu süreçlerde çocukların algıları öğrenme sürecini destekler. Reggio Emilia yönteminde problem çözmeye ek olarak yaratıcı düşünme de öğrenme sürecini destekleyen diğer konulardır. Bu şekilde kreş ortamındaki çocuklar, kendilerinde doğuştan var olan becerileri geliştirilebilirler.