Çocuğun Dil Öğrenmesi

Dil edinimi süreci, çocuklukta meydana gelen en önemli süreçlerden biridir. Dil edinimi genellikle çocukluğun ilk yılında tamamlanır. Daha sonra çocuğun edindiği bu temel üzerine dil bilgisi kuralları inşa edilir. Çocuğun dil ile olan teması ilk doğduğu andan itibaren başlar. Annenin sesi sayesinde başlatılan dil kazanma süreci, çocuk için oldukça önemlidir.

Çocuğun Dil Öğrenmesi Nasıl Desteklenir?

Çocuğun dil edinim süreci, anne ve baba tarafından dışarıdan sürekli olarak desteklenmektedir. Çocukların dil öğrenmesi yetişkinlere göre daha kolaydır. Bu nedenle dil öğrenme sürecinde anne ve babaların sağladığı girdiler çocuklarda oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Çocukların konuşma süreci bebeklikten başlar.

Bebeklik dönemimde annenin sürekli olarak bebekle konuşması önerilir. Konuşmanın her zaman bebeği ilgilendiren konular olmasına gerek yoktur. Annenin bebekle konuşması hem aralarındaki bağı güçlendirir, hem de bebeğin dil edinimi için ilk temeller atılır. Annenin bebeklik döneminde çocukla konuşması, çocuğun beyinde dil bölgesinin gelişmesini destekler.

Çocuğun tepkilerine cevap vermek de dil gelişimini desteklemektedir.

Sorular sorarak çocuğun aktif olarak katılımının sağlanması gerekir. Zaman içerisinde çocuk sorulan sorulara cevap vermeye başlayacaktır. Dilin öğrenilmesi sırasında, çocukla etkileşim halinde kalmak oldukça önemlidir. Çocukla her gün konuşmak, çocuğun dili daha iyi kavramasını destekleyecektir.

Çocukla konuşurken çok zor olmayan yeni kelimeler kullanılması, çocuğun dil kazanma becerilerini artıran faktörlerden biridir. Bunu desteklemek için çocuklara her gün kitap okumak faydalı olabilir. Her gün kitaba maruz kalan çocuk, yeni bir kelime öğrenecektir.

Yaşlara Göre Dil

Çocuğun konuşmaya başlaması bir süreçtir.

  • İlk altı yıl, çocuğun dil becerilerinin gelişmesi için oldukça önemlidir. Bebeklik döneminde bu süreç annenin çocukla konuşması ile başlar.
  • Daha sonra 3-12 ay arasında bebek anlamsız sesler çıkarır. Zaman içerisinde bu anlamsız sesler hecelere ve kelimelere dönüşür.
  • 12-18 ay aralığı genellikle ilk kelimelerin söylendiği aralıktır.
  • 18 ayın sonrasında 2 yaşına kadar bebeğin kelime dağarcığı gelişmeye devam eder. Bu aralıkta anne ve babaların çocuğa yeni kelimeler öğretmesi oldukça yararlı olacaktır.
  • 2-3 yaşında çocuğun kurduğu cümleler daha karmaşık bir hale gelir. Daha sonra ise çocuğun cümleleri her geçen gün daha anlaşılır, daha anlamlı hale gelir.