Okul Öncesi Dönemde Waldorf Eğitimi

Çocuklarınızın kreşte aldıkları eğitim, gelecekteki yaşamlarını şekillendirecek olan en önemli unsurlardan biridir. Bağımsız bireyler olarak yetişmelerini teşvik etmek amacıyla, çok yönlü eğitimin kullanılması oldukça önemlidir. Özellikle kreş döneminde çocukların farklı yönlerini vurgulayarak duygusal ve fiziksel beceriler kazanmalarını sağlamak gereklidir. Waldorf yöntemini, çok yönlü özelliklere odaklanarak kreş döneminden itibaren çocukların gelişimini desteklemektedir.

Waldorf eğitimi aynı zamanda Steiner eğitimi olarak da bilinmektedir. Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bu yöntemde önemli olan her çocukta bulunana bağımsız potansiyelin kreş ortamında ortaya çıkarılmasıdır.

Çocukların içerisindeki potansiyelin ortaya çıkarılmasında hayal gücünün önemi desteklenmektedir. Eğitimin çok yönlü yapısı sayesinde ise duygusal, fiziksel ve zihinsel yönlerin bütünsel olarak ele alınması sağlanır.

Kreş ortamında sıklıkla uygulanan eğitim yöntemlerinden biri olan Waldorf yöntemi, ev yaşantısıyla kreş yaşantısını birbirini tamamlayan iki öğe olarak ele alır. Bu şekilde çocuğunuz kreşe geldiği zaman, evde gerçekleştirdiği eylemlerin ve davranışların uzantısını kreş ortamında da görebilir.

Waldorf yöntemi, çocukların yaratıcılığı teşvik ederek kendi hızlarında öğrenmelerine izin vermektedir.

Bu şekilde, her çocuk kendi potansiyeline göre bilgileri özümseyebilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem kapsamında, ailelerin kreş eğitmenleriyle iletişim içinde kalması gerekmektedir. Kreş ve ev ortamı birbirini tamamlayan bir yapı olarak görüldüğü için çocukların kreşte aldıkları eğitimin ev ortamında da aileler tarafından desteklenmesi gerekmektedir.

Bu eğitim yönteminde öğretmenler çocukları yönlendirerek, bilgileri doğru bir şekilde edinmelerine yardımcı olurlar. Aileler ise bu bilgilerin unutulmaması için kreşte yapılan aktivitelerin evde de sürdürülmesine yardımcı olur.

Waldorf eğitimi Türkiye’de olduğu kadar küresel anlamda da sıklıkla başvurulan pedagojik yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Oyun temelli bir öğretme sistemi benimseyen yöntem, iş birliği ve risk alma kavramlarının çocukta yerleşmesine yardımcı oluyor. Çocukların birbiriyle olan etkileşimi de arttırarak sosyal becerilerin kreş döneminden itibaren gelişmesine imkan tanıyor.

Aynı zamanda sanat ve doğanın önemi de vurgulayan yöntem, çocukların doğal olandan köken alarak kendi kişiliklerini oluşturmalarına yardımcı oluyor. Uygulamaya dayalı eğitim metodu sayesinde Waldorf yöntemi, kreş döneminde çocukların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve gelişimlerini sürdürmeleri için en uygun yöntemler arasında yerini alıyor.