Çocuk Gelişiminde Kişilik

Çocuk gelişimi, bir çocuğun becerilerini, isteklerini ve davranışlarını şekillendiren en önemli süreçlerden biridir. Çocuk gelişimi çocuğun doğduğu andan başlar ve ergenliğine kadar devam eder. Daha sonra ise kişisel gelişime dönüşerek kişinin tüm hayatını etkiler.

Çocukluk döneminde maruz kalınan durumlar ve davranışlar, kişilik gelişimi üzerinde oldukça önemli etkilere sahiptir. Çocuk gelişimi sürecinde anne ve babalara önemli bir rol düşüyor.

 

Çocuk gelişimini hangi faktörler şekillendirir?

Çocuk gelişimi hem dış hem iç faktörlerden etkilenen süreçlerden biridir. Dış faktörlerin çocuk üzerindeki etkisi oldukça önemli bir orana sahiptir. Bu nedenle çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için dış faktörlerin optimal seviyede tutulması gerekir.

Çocuğun gelişimini etkileyen en önemli dış etkenlerden biri beslenmedir. Sağlıklı beslenme, çocuğun fiziksel olarak yeterli bir birey şeklinde gelişmesini destekler. Çocukların yetersiz bir şekilde beslenmesi, ileride çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle anne ve babaların, çocuğun ihtiyacı olduğu şekilde beslenme düzeni sağlaması önemlidir.

Aynı zamanda çocukların fiziksel aktivite düzeyleri de gelişimlerini etkiler. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması nedeniyle, çocukların fiziksel aktivitelerinde düşüşler gözleniyor.  Oysa teknoloji kullanımını minimumda tutmak; oyun oynamak, koşmak bir çocuğun yapması gereken temel fiziksel eylemlerden… Çocukların evde oturarak günü geçirmesi yerine, dışarıya çıkarak fiziksel aktivitelerde bulunmalarını teşvik etmek, hatta rol model olmak ebeveynlerin en önemli görevlerinden biri olmalı.

 

Her çocuğun gelişim süreci farklıdır

Ailelerin yanılgıya düştüğü en büyük konulardan biri, her çocuğun gelişim sürecinin aynı olduğu inancıdır. Fakat bu oldukça hatalıdır. Her çocuğun gelişim süreci birbirinden farklıdır. Bu nedenle çocuğun gelişimi sürecinde sabırlı olmak ve destekleyici bir tutum sergilemek oldukça önemlidir.

Genel inanış, hemen hemen her çocuğun ilkokula başlama yaşı olan 6 yaş civarında gelişimsel olarak aşağı yukarı eşitlendiğidir. 6 yaşın öncesinde her çocuğun gelişim hızı kendine göredir. Kimi erken yürümeye başlar, kimi erken konuşur, kimi ise çok hızlı koşabilir. Bu o çocukların daha gelişmiş olduğunu göstermez.

 

Çocukların yaş gruplarına göre de gelişim süreçleri farklıdır.

Buna bağlı olarak farklı yaş grubunda çocukların karşılaştırılması doğru bir yaklaşım değildir. Ancak çocuk, kendi yaşıtlarına göre ciddi bir gelişim geriliği yaşıyorsa doktora başvurulabilir.