1 Yaşına Kadar Bebeğinizin Kontrollerini İhmal Etmeyin

1 yaşına kadar bebeğinizin kontrollerini ihmal etmeyin

Bebekler 1 yaşına kadar her ay aylık rutin kontrollere gitmeli. Tüm hayatı boyunca sağlıklı bir insan olmamızın temelleri bebeklikte atılıyor. Yeni doğanın ilk kontrolleri de bu yüzden büyük önem taşıyor.

Her ay belirli oranda kilo alan ve boyu uzayan bebek doktor tarafından her ay kontrol edilerek gerekli ölçüde büyüyüp büyümediği gözlenir. Dolayısıyla büyüme oranı az ise gerekli önlemler alınır, beslenme düzeninde yeni ayarlamalar yapılabilir. Bebeklerin her ay kontrole götürülmesi hasta olmadan önlemler alınması anlamına da gelir; kalıcı hasarlar oluşmadan önce doktor kontrolleri büyük önem taşır.

Bebeklerin rutin sağlık kontrolleri genel kabul olarak ilk 1 yıl içinde aylık kontroller, 1-2 yaş aralığında üç ayda bir kontrol, 2-6 yaş aralığında altı ayda bir kontrol ve altı yaş sonrasında ise yıllık kontroller şeklinde bir program uygulanmasıdır. Bunun yanı sıra önceden önlem alınabilmesi için kardiyolojik kontrol de önem taşır. Göz ve diş muayenesi ise 3 yaştan itibaren her yıl önerilir.

Çocuklarda rutin sağlık kontrolleri kapsamında yapılan taramalar ise şöyledir:

  • Hemogram: Tam kan sayım
  • TİT: Tam idrar tahlili
  • Açlık kan şekeri
  • Üre: Böbrek fonksiyon testi
  • SGOT-SGPT: Karaciğer fonksiyon testleri
  • HBsAg-Anti HBsAg: Hepatit B taraması
  • Dışkı mikroskopisi: Dışkıda parazit yumurtası için yapılır.
  • PA akciğer grafisi: Göğüs ve akciğer hastalıklarının taraması için yapılır.
  • Batın ultrasonu: Karın içi organlarının değerlendirmesi için yapılır.

Bir yaş kontrolü önemli

Çocuklarda 1 yaş kontrolleri çok önemlidir. Çocukta aneminin olup olmadığı, demir depoları kontrol edilmeli, idrar kontrolü yapılmalıdır.

Bir yaşında kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği aşılarının birinci dozu yapılır.

İki yaşında Hepatit A aşısının ilk dozu uygulanır.

Dört yaş için aşı ve genel tıbbi muayeneler yapılmalıdır.

Dört-altı yaş arasında karma aşı (difteri-tetanos-boğmaca-çocuk felci), kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı mutlaka tamamlanmalı.

Ayrıca bir yaşından sonra ilk dozu yapılan suçiçeği aşısının ikinci dozu aile ile konuşularak uygulanır.