Çocuklarda Depresyon

  • Depresyon 2 hafta veya daha uzun süre ile birçok aktiviteye yönelik isteği kaybetmek veya kötü hissetmek anlamına gelmektedir.
  • Ergenlikten önce her 10 çocuktan 1’inde ve ergenlikten sonra her 10 çocuktan 3’ünde depresyon olduğu düşünülmektedir.  Kızlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülmektedir.
  • Tedavi görmeyen her 10 çocuk ve gençten 1’i 3 ay içerisinde iyileşirken, bu oran ilk yılda her 10 çocuk ve gençten 5’inin iyileşmesine yükselmektedir.
  • Eğer siz veya çocuğunuz anksiyete veya tavır bozukluğu yaşadıysanız, alkol veya uyuşturucu kullandıysanız, suiistimale uğradıysanız veya zorbalığa uğradaysanız depresyon olasılığı daha fazladır.
  • Doktorunuz size veya çocuğunuza düzenli egzersizler yapmak, iyi bir uyku düzeni ve sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak gibi yaşam tavsiyelerinde bulunacaktır.
  • Siz veya çocuğunuz bireysel rehberli kendi kendine yardım, bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi (BBDT), grup temelli fiziksel aktivite veya grup bazlı akran desteği gibi psikolojik terapiye sahip olmalıdır.
  • Siz veya çocuğunuz bir hobi edinmek gibi pozitif baş etme stratejilerini benimsemelisiniz.
  • Siz veya sizin çocuğunuz eğer orta derece veya ağır depresyon geçiriyorsanız, psikolojik terapi yerine veya bu terapiye ek olarak fluoksetin isimli bir anti-depresan ilaç kullanmalısınız. Bu konuda doktorunuza danışabilirsiniz.
  • Siz veya çocuğunuz alkol ve esrar gibi uyuşturuculardan uzak durmalıdır.
 

Önemli Not!

Bebedu.com yayınladığı tüm yazılarda tarafsız, güvenilir ve veriye dayalı bilgiyi kullanıcılarına sunmayı amaçlamaktadır. Okuduğunuz bu yazı bilgilendirme amaçlıdır, doktor tavsiyesi ve kontrolü yerine geçmemektedir. Eğer sizde veya çocuğunuzda medikal bir problem olduğunu düşünüyorsanız lütfen önce doktorunuza danışın. Burada yer alan bilgiler herhangi bir firma, kurum veya kuruluş tarafından para karşılığı yayınlanmamaktadır.