Okul Öncesi Eğitim Neden Çok Önemli

Okul öncesi eğitim; uzun yıllar boyunca alınacak olan eğitimin ilk basamağıdır.

Okul öncesi eğitim sırasında çocuk zihinsel ve bedensel olarak sürekli gelişmektedir, dolayısıyla bu yaşlardaki eğitim gelişme esnasında ona büyük katkı sağlayacaktır. Hatta zeka gelişiminin yüzde yetmişi 7 yaşına kadar tamamlandığından okul öncesi süreç büyük bir önem taşır.

Çocuklar sağlıklı koşullarda büyümeli, gelişmelidir, bu yüzden okul öncesi eğitim kurumunu seçerken hassas olmak, doğru seçim yapmak büyük önem taşır.

Çocukların ihtiyaçlarını önemseyen; çocuklara yaş grubuna uygun davranış biçimleri öğreterek eğitim veren, paylaşmayı, sorumluluk almayı öğreten, sevgi dolu ve güvenli yuvalar aramak birinci görevimiz olmalı.

Çocuklar okul öncesi dönemde ilk arkadaşlarını edinirler ve aileden sonra ilk kez yeni rol modellerle; yani öğretmenleriyle tanışır ve kaynaşırlar. Bu dönem birçok çocuğun hafızasından silinmeyecek ilk anıları oluşturur.

Okul bahçesinde oynanan oyunlar, uyku saatleri, beraber yapılan bir gezi, öğretmenin onayını almak; bir resim yarışmasını kazanmak… Okul öncesi dönemde okulda geçirilen her gün bir şey öğretir; kazanma, kaybetme, sabretme, söz dinleme, sorumluluk alma, öğrenme, başarma, yenme, yenilme gibi. Çocuğun kendine olan güvenini kazanacağı, hatta yeteneklerinin keşfedilmeye başlanacağı bu dönem; belki de tüm hayatı boyunca okul başarısını, hayattaki tutumunu etkileyecektir.

Türkiye genelinde ortalama okul öncesi okullaşma oranı maalesef %15’tir. Avrupa’da birçok ülkede oranın yüzde yüz olduğu düşünülürse tablo daha da üzücü görünüyor. Oysa ki okul öncesi eğitim; ailenin o yaşlarda veremeyeceği birtakım becerileri, dil zenginliğini çocuklara katmak için mükemmel ortamlardır.

Vatan Okulları Rehberlik Koordinatörü Merve Aşıcı, şu bilgileri veriyor:

Okul öncesi eğitim; 0-72 ay çocukların bireysel gelişim özelliklerine uygun, çocukları sosyal ve psikolojik yönden destekleyen, ilkokula hazırlığın yapıldığı eğitimdir. Yaşamın ilk yıllarına ait bir eğitim dönemi olduğu için çocukların öğrenme yetenekleri üzerinde olumlu etkisi vardır. 6 yaşa kadar olan dönemde çocuklar, zihinsel ve duygusal gelişime oldukça açıktır.

Yapılan araştırmalar ve uygulanan testlerle okul öncesi eğitimi almış çocukların, birinci sınıf başarı düzeylerinin yüksek olduğu ve okuma yazmaya daha hızlı geçtikleri gözlemlenir.

Ayrıca çocukların 12 yaşında IQ değerlerinin beş puan daha yukarıda olduğu, 15 yaşında yetenek sınavlarında yüzde 90 -100 arası başarı sağladıkları ve yüzde 65’inin liseyi, yüzde 45’inin üniversiteyi sorunsuz kazanıp, bitirdiği görülüyor.

Motor Gelişimi Destekleyen Faaliyetler:

 •   Resim yapma, boyama çalışmaları
 •   Makas kullanarak kağıt kesme çalışmaları
 •   Fiziksel spor faaliyetleri
 •   Oyuncaklarla oyunlar

Dil Gelişimini Destekleyen Faaliyetler:

 •    Kendini ifade edebilecek oyunlar
 •    Şiir, öykü okuma – anlatma etkinlikleri
 •    Taklit oyunları

Bilişsel Gelişimi Destekleyen Faaliyetler:

 •     Sayı sayma çalışmaları
 •     Renkleri ayırt etme oyunları
 •     Benzerlik ve farklılık oyunları
 •     Yiyecek, giyecek, hayvan gibi temel sınıflandırma faaliyetleri
 •     Neden sonuç ilişkisine dayanan oyunlar

Psiko-sosyal Gelişimi Destekleyen Faaliyetler:

 •     Arkadaş ilişkilerine dayanan oyunlar
 •     İkili, üçlü oyun gruplarıyla paylaşımı sağlayan oyunlar
 •     İşbirliğine yönelik faaliyetler