Prodigy Patient

Prodigy Patient-2734
İngiltere’nin önde gelen sağlık teknoloji ve hizmet şirketi Clarity Informatics’in İngiltere Ulusal Sağlık Servisi NHS için hazırladığı medikal bilgi rehberi Bebedu tercümesiyle ilk defa Türkiye’deki tüm anne-babaların kullanımına açılıyor.

Clarity Informatics, hastalık teşhisi ve tedavisi konularında hem hastalara hem de sağlık sektöründe çalışanlara yönelik iki hizmet vermektedir:

Birincisi, doktorlar ve hemşirelerin kullanması için hazırlanan CKS –Clinical Knowledge Summaries (Klinik Bilgi Özetleri). Burada çeşitli hastalıklarla ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.

İkincisi ise CKS’te yer alan konuları hastaların anlayabileceği şekilde sade bir dille yazan Prodigy Patient hastalık bilgi hizmetidir.

Bebedu’da hastalar için basitleştirilerek yazılmış olan Prodigy Patient hastalık bilgi rehberinin çevirisini bulacaksınız. Burada yer alan tüm bilgiler Clarity Informatics’ten lisans alınarak yayınlanmaktadır. Bebedu olarak amacımız, kendiniz veya çocuğunuz için şüphelendiğiniz hastalıklarla ilgili sizi bilgilendirerek konuya hakim olmanızı sağlamak ve iyileşmenizi kolaylaştırmaktır.

Bize güvenebilirsiniz! Prodigy Patient doktorlar tarafından yazılıp, yine doktorlar tarafından onaylanmaktadır.

Herhangi bir konunun yazılması, çeşitli kontroller yüzünden (konusunda uzman doktorlara onaya gönderilmesi gibi), bazen aylar süren bir süreç sonrasında tamamlanmaktadır.

Prodigy Patient-2734

Prodigy Patient’ta bulunan ve burada tercümesi yapılan tüm konular genellikle insanların en çok karşılaştığı hastalıkları içermektedir. Prodigy Patient, Birleşik Krallık’ta yaşayan insanlara yazıldığı için bazı durumlar ve açıklamalar Türkiye’ye uygunluk göstermeyebilir.
Lütfen unutmayın! Burada yer alan bilgiler doktor tavsiyesi ve kontrolü yerine geçmemektedir. Herhangi bir durumdan şüpheleniyorsanız lütfen en kısa sürede doktorunuza görünerek, size özel teşhis isteyin. Bol bilgili okumalar!
güvenilir

GÜVENİLİR

Doktorlar tarafından yazılıp yine doktorlar tarafından onaylanır. Araştırmalarla kanıtlanmış, veriye dayalı tavsiyeler verir. Verinin olmadığı durumlarda uzman doktorlarla konuşarak en iyi ve doğru yöntemleri tespit eder.

güncel

GÜNCEL

Sürekli kontrollerden geçerek güncellenir, ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yeni konular eklenir.

yol gösterici

YOL GÖSTERİCİ

Konuları derli toplu sunarak, çeşitli senaryolarda inceler. Hastanın kendisine en uygun durumu bulmasına yardımcı olur ve en iyi şekilde tedavi edilmesini teşvik eder.

.

bağımsız

BAĞIMSIZ

Herhangi bir sağlık şirketi tarafından para karşılığı yazdırılmamaktadır ve kar amaçlı değildir.  Yayınladığı konularda tarafsızlığını veya bağımsızlığını etkileyecek hiç bir durum bulunmamaktadır.

Sorular ve Cevaplar

CKS, İngiltere’de bulunan Clarity Informatics şirketinin doktor, hemşire, aile hekimi, eczacı gibi sağlık çalışanları için hazırladığı, hastalıklarla ilgili detaylı bilgileri içeren bir rehberdir. Aile hekimliğinin uzmanlık alanı olan ‘birincil bakım’ ile ilgili durum ve semptomları belirler ve bunlar arasından en sık karşılaşılanlar hakkında detaylı raporlar hazırlar. İçerisinde ele aldığı hastalıklarla ilgili en güncel ve doğru bilgileri barındıran bir hizmettir. Hazırladığı raporlarda, klinik soruların açık ve net cevapları ile bunları destekleyen veri ve deliller bulunur.
CKS, doktor ve hemşireler için yazılmış daha detaylı bir bilgi hizmetidir. Prodigy Patient ise CKS’te yer alan bilgilerin sadeleştirilmiş ve hastaların anlayabileceği şekle sokulmuş halidir.
Bebedu’da Prodigy Patient’ta yer alan anne ve babaların ihtiyacı olan konular yer almaktadır.
Klinik konuların yazım teknikleri İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü (NICE) tarafından akredite edilmiştir. Her bir konu detaylı bir şekilde araştırılır ve konunun bütününü kapsar, hasta hedef kitlesi ile son kullanıcılar belirlenir ve konu özelinde yapılması gerekenler belirtilir.
Herhangi bir sağlık problemi olan ve konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanmıştır. Bebedu’da çevirisi yapılan makalelerde daha çok anne ve bebek hastalıkları işlenmektedir.
Burada yer alan bilgiler sürekli gözetimden geçerek güncellenmekte ve değişen medikal pratik ve bilgileri doğrultusunda da genişletilmektedir. Bu sayede burada yer alan bilgilerin her zaman günümüze özgü ve uygulanabilir olması sağlanmaktadır.
Evet, kesinlikle ön yargıdan uzaktır. Yazılan bilgi ve tavsiyeler bağımsız bir şekilde yazılmaktadır. Ön yargı riskini azaltmak için, makaleleri yazan ekip, uzman danışmanlar, yazılan konular hakkında dışarıdan gözlem belirten doktorlar ile halihazırda yazılmış konular hakkında geri bildirimde bulunan kişilerin konuyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi olup olmadığını beyan etmesi gerekmektedir.
Eylül 2012’de Clarity Informatics, klinik konularda güvenilir içerikler veren Klinik Bilgi Özetleri (CKS) hizmeti için İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü (NICE) işbirliğiyle, içerik sağlama sözleşmesini kazanmıştır.

CKS bünyesinde yer alan konular Birleşik Krallık’ta çalışan birincil sağlık (aile hekimi gibi) ve ilk temas bakımı veren sağlık profesyonelleri içindir. İçerisinde 350 konu, 1000 klinik sunum ve hasta senaryosu barındırmaktadır.

İçerisinde bulunan konular sürekli takip edilmekte ve gözetimden geçirilmektedir. İngiliz Hükümeti’nin öngördüğü ulusal politika ve rehberliği desteklemek için her yıl yeni konular eklenir. Hedef hasta kitlesinin bilgi ihtiyacı göz önüne alınır ve aile hekimlerine uygun olması gözetilir.

Bebedu’da yer alan bilgiler CKS’in sadeleştirilmiş hali olan, konuları hastaların anlayabileceği basit bir şekilde vermeye çalışan Prodigy Patient tir.

Klinik Bilgi Özetleri (CKS) içerisinde yer alan konuların tümü gözden geçmekte ve en az her 5 yıl içerisinde konuların kapsama alanı tekrardan belirlenmekte, araştırmalardaki mevcut en iyi kanıtlar seçilmekte, tavsiyeler ve geçmiş bilgilere bakılmakta ve gerekirse güncellenmektedir.

Kalite kontrolü garantilemek için güncellenen konular içeride ve dışarıda inceleme sürecinden geçer ve yayınlanırlar. ’Horizon’ tarama yönemi sayesinde eğer elde edilen güncel kanıtlar herhangi bir konuda güncelleme gerektiriyorsa ‘Yıllık Bilgi Güncellemeleri’ bölümüne eklenir ve güncelleme zamanı değerlendirilmek üzere saklanır.

Bu sayede tüm konular güncellenmiş olur ve mevcut en iyi kanıtlar bir dahaki izleme sürecine kadar yayında kalır. Klinik Bilgi Özetleri (CKS) içinde yer alan konular aşağıdaki prensipler doğrultusunda geliştirilmektedir:

*Veriye/kanıta dayalı klinik bilgi kullanımı

*Tavsiyeleri kanıt ile birleştirmek

*En iyi pratik yöntemleri desteklemek

*Açık, net ve pratik tavsiyelerde bulunmak